Het salaris van een directeur is niet zomaar compleet

Stel, je hebt je beveiligersdiploma op zak en bent je aan het oriënteren op een serieuze, vaste baan in de beveiliging. Wat staat er bovenaan je lijstje in jouw zoektocht naar een geschikte werkgever?Natuurlijk is de sfeer binnen een bedrijf belangrijk, de collegialiteit onderling en het contact met het management. Ook de locaties en klanten voor wie je als beveiliger aan de slag gaat, kunnen voor jou de doorslag geven.

Maar de ins en outs van de cao en jouw rechten als werknemer ontsnappen grotendeels aan je aandacht, want dat zal toch wel goed geregeld zijn? Je vertrouwt de beveiligingsbedrijven waar je solliciteert, zij hebben immers een voorbeeldfunctie.

In een later stadium, als je al lang en breed voor het bedrijf van jouw keuze werkzaam bent, ga je je achter je oren krabben en zet je vraagtekens bij het beleid van jouw  werkgever. Daarbij merk je dat een kritisch geluid niet gewaardeerd wordt en dat je voortdurend nul op het rekest krijgt.

Dit soort ervaringen komt mij maar al te vaak ter ore. Binnen mijn vakgebied besteed ik veel aandacht aan wat er in mijn ogen beter kan. Ik vraag me dan ook met verbazing af waarom zo’n werknemer vaak toch voor zo’n bedrijf blijft werken. Maar het probleem ligt natuurlijk in de eerste plaats bij de werkgever. Daarom wil ik in dit blog graag de misstanden bij de werkgever hieromtrent aankaarten. Ik wil niet zeggen dat deze problemen overal binnen de beveiligingssector spelen, wél dat ze inmiddels wijdverbreid zijn. Ik zeg daarom altijd: Wie de schoen past trekke hem aan.  Hieronder licht ik graag een aantal voorbeelden uit die aan de kant van de werkgever scheef gaan.

Prijsdruk

Vanwege de prijsdruk binnen de branche zoeken bedrijven naar creatieve manieren om hun marges veilig te stellen, vaak ten koste van de mensen op de werkvloer. Een voorbeeld hiervan heb ik persoonlijk ervaren in 2015. Toen besloot een bedrijf geen toeslagen meer te betalen, toeslagen waar ik als medewerker het volste recht op had. Men zoekt dus liever naar een maas in de wet, of overtreedt de wet simpelweg, dan dat men met de klant in onderhandeling gaat om een hoger tarief overeen te komen. Het zou mij niet verbazen als dit nog steeds aan de orde van de dag is.

Falend systeem

Het opzetten van een beveiligingsbedrijf is eenvoudig en goedkoop geworden. Dat komt mede door een falend systeem van vergunningen die niet of nauwelijks gecontroleerd worden. De markt is hierdoor zeer toegankelijk geworden. In de praktijk komt het erop neer dat er slechts twee voorwaarden zijn voor het starten van een beveiligingsbedrijf: een beveiligingsdiploma en een schoon (niet veroordeeld) verleden. Bovendien is het ook nog eens goedkoop en heb je binnen enkele maanden je vergunning met ND-nummer op de deurmat liggen.

Doordat het zo goedkoop is een beveiligingsbedrijf op te zetten, worden beveiligingsdiensten ook relatief goedkoop aanbesteed. In de huidige tijd lijkt de vraag groter dan het aanbod, maar toch blijven de prijzen maar dalen. Hierdoor lopen beveiligingsbedrijven geld mis dat besteed had kunnen worden aan de groei en ontwikkeling van het personeel. Kortom, de werknemer levert in, terwijl het vermogen van de directeur intact blijft.

Gesjoemel met evenementen-cao

Het komt geregeld voor dat er gefraudeerd wordt met de cao VBE Evenementen. Zo worden
medewerkers maar al te vaak ingezet voor vaste opdrachten bij beveiligingsobjecten waarbij ze overduidelijk recht hebben op de cao Particuliere Beveiliging, maar onder de evenementen-cao te werk worden gesteld. Dit ten nadele van de beveiliger, maar ten gunste van het bedrijf dat kosten bespaart op zijn personeel en zich een basis verleent binnen de evenementenbranche.

Contract zonder uren

Handjeklap en je salaris is rond. Het gaat hier om beveiligingsbedrijven die hun personeel een
maandtarief bieden zonder urenregistratie, met andere woorden, een vast salaris tegen 100%
beschikbaarheid. Vaak krijgt de medewerker daarbij steeds per week het rooster, toeslagen en ORT zijn daarin niet verwerkt. Zo wordt er opnieuw op slinkse wijze beknibbeld over de rug van de werknemer die overwerk niet vergoed krijgt.

Reiskostenvergoeding

Reiskosten zijn voor beveiligingsbedrijven ook een dankbare manier om kosten te besparen. Zo komt het voor dat er, notabene tijdens grote prijsstijgingen van brandstoffen, besloten wordt de kilometervergoeding te verlagen naar € 0,15 per gereden kilometer, terwijl het mijns inziens nog maar de vraag is of € 0,19 belastingvrije vergoeding nog wel van deze tijd is. Kortom, het gaat hier om een doorzichtige truc om wederom ten koste van het personeel te besparen. In de cao is € 0,18 kilometervergoeding trouwens verplicht.

Schijnvoordelen zzp’er

Jarenlang keihard werken voor dezelfde werkgever en op hetzelfde tarief blijven steken, dat overkomt veel zzp ́ers binnen de beveiligingsbranche. Zo ken ik het verhaal van een medewerker die de directie vroeg er een kwartje bij te doen. Hij kon vervolgens kiezen tussen het huidige tarief accepteren of zijn biezen pakken. In mijn optiek is daarmee het ondernemerschap van de zzp’er om zeep geholpen. 

Ik ben trouwens van mening dat zzp’ers een worst wordt voorgehouden. Het lijkt er namelijk op dat je als zzp’er meer voordelen hebt, waaronder een hoger salaris, maar dat valt tegen. Het lijkt zo doordat beveiligingsbedrijven misbruik maken van de cao en hun personeel daarmee zelfs uitbuiten. 

Wanneer werkgevers zich houden aan de cao en alle voorwaarden naleven, ben je als zzp’er nauwelijks beter af. Temeer doordat je als zzp’er je eigen administratie moet voeren en een medeweker in loondienst die zorg niet heeft. Het lijkt erop dat je als zzp’er meer vrijheden hebt en je eigen baas kunt zijn, maar de zzp’er wordt doorgaans volledig door het beveiligingsbedrijf toegeëigend zonder dat daar extra’s tegenover worden gezet.

Hoe nu verder

Het aankaarten van misstanden binnen mijn vakgebied zie ik als een noodzakelijk kwaad. Men is geneigd te denken dat ik uitsluitend kritiek lever en geen oplossingen aandraag, dat ik alleen maar wat zou roepen vanaf de zijlijn. Of dat ik generaliseer en degenen die wel integer handelen ten onrechte aanval. Daarom roep ik iedereen op zichzelf in de spiegel aan te kijken en geef ik als ondernemer het goede voorbeeld. Ook ga ik graag in gesprek om tot oplossingen te komen. Ik ben er dus absoluut niet op uit te polariseren.

Ik wil ter afsluiting onderstrepen dat ik snap dat prijsdruk logisch te verklaren is in een periode van crisis, spanning en onzekerheid. Maar dat mag geen excuus zijn de werknemer te duperen. Stabiliteit is voor een bedrijf van groot belang, maar het welzijn van zijn werknemers hoort naar mijn mening altijd voorop te staan. Alleen dan kunnen we de klant optimale diensten verlenen en nemen we geen onnodige risico’s op de werkvloer. 

Mocht je naar aanleiding van dit blog met mij in gesprek willen, dan staat mijn deur voor je open. Want ik geloof dat we de handen ineen moeten slaan om verbeteringen door te voeren en misstanden de wereld uit te helpen. Daarom ben je altijd van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen.

Michael Pronk