Op dinsdagavond 6 juli werd Nederland opgeschrikt door de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Met vijf kogels is De Vries van dichtbij beschoten, waarna de dader is gevlucht. Een moordaanslag op klaarlichte dag. Op de vraag of deze aanslag voorkomen kon worden, kan ik geen antwoord geven, aangezien dit specifiek om feiten en omstandigheden gaat waar ik niet actief bij betrokken ben. Wel neem ik u mee in de rol die objectbeveiliging kan vervullen bij het voorkomen van een aanslag. Want wat doet een objectbeveiliger precies? En waarom zou u een beveiligingsbedrijf inhuren?
*Let op: het gaat in deze blog niet over de aanslag op De Vries, maar om het werk van een objectbeveiliger en de rol die hij vervult bij het verminderen of voorkomen van dreigingen.

Wat doet een objectbeveiliger?

Een objectbeveiliger is verantwoordelijk voor de beveiliging van gebouwen, medewerkers en de ontvangst van gasten. Hij zit meestal achter de receptie of in een loge en is een sociaal en vertrouwd contact binnen het bedrijf. De uitvoering van objectbeveiliging is divers en afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.
Algemene taken van een objectbeveiliger zijn onder andere:

  • Dagelijks het kantoor openen en sluiten.
  • Toezien op huishoudelijke regels en toegangspassen uitgeven.
  • Verrichten van controlerondes in en rondom het bedrijfspand.
  • Herkennen en rapporteren van verdachte situaties.

Een objectbeveiliger is een spin in het web. Van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat of zelfs 24 uur per dag is de objectbeveiliging aanwezig. Het team van beveiligers maakt alles mee wat er gebeurt, zowel binnen als buiten het gebouw. Een objectbeveiliger kent de medewerkers en bezoekers, en herkent bovenal het patroon van deze mensen. Zo kan hij uiterlijke kenmerken, gedragskenmerken, bewegingen en activiteiten onderkennen. Op het moment dat er iets afwijkt, vertrouwt de objectbeveiliger op zijn onderbuikgevoel en gaat hij op onderzoek uit. Het is namelijk zaak om uit te sluiten wat hij denkt dat er speelt. Bij verdachte situaties maakt hij een rapport op en communiceert dit met zijn collega’s, zodat de gehele objectbeveiliging op de hoogte is van de situatie.
De actieve beveiliger weet wanneer er mogelijk een verhoogd risico ontstaat bij gasten of afwijkend gedrag. Hij trekt aan de bel zodra dit noodzakelijk is. Hij schat het risico in en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden ingelicht. Voor dergelijke situaties is de beveiliger getraind middels Predictive Profiling. Dit is een in Israël ontwikkelde methodiek om criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen.

Professionele objectbeveiliging voor uw bedrijf

Om het volledige beveiligingsproces voor uw bedrijf succesvol in te richten, zijn er voorwaarden en procedures nodig. Dit proces wordt maandelijks door het security management, het beveiligingsbedrijf en eventueel de wijkagent doorgenomen, zodat het actueel blijft en bijzonderheden verder onderzocht of in de gaten kunnen worden gehouden.
Binnen objectbeveiliging zijn een aantal aspecten van belang:

  • De actieve objectbeveiliger moet te allen tijde serieus genomen worden. Ook moet zijn bijdrage in het proces worden meegenomen. 
  • Tijden van een overdracht moeten facilitair ingericht worden, zodat de diensten van de objectbeveiligers ruim een half uur overlappen. In deze tijd kunnen zij uitgebreid overleggen indien bepaalde situaties zich voordoen.
  • Investeer op regelmatige basis in scholing. Denk bijvoorbeeld aan een training waarin onderwerpen als Predictive Profiling, Red Teaming of Security Questioning centraal staan. Hierdoor raakt de objectbeveiliger vertrouwd met zichzelf, kan hij zijn vaardigheden implementeren in zijn omgeving en wordt de objectbeveiliging succesvoller toegepast.
  • Stel de werkinstructies goed en simpel op. ‘Less is more’ zeggen wij altijd. Een uitvoerende objectbeveiliger moet weten waar hij snel en gemakkelijk alle informatie vandaan haalt. Maak hier tijd, ruimte en geld voor beschikbaar.

Proactief beveiligen om risico’s te vermijden

Objectbeveiligers kunnen geen aanslag voorkomen. Als terroristen écht een aanslag willen plegen, dan vinden zij hoe dan ook een manier om het te laten gebeuren. Wel zijn beveiligers in staat om afwijkend gedrag vroegtijdig te signaleren en alarm te slaan indien nodig. Zij spelen een actieve rol tijdens geplande activiteiten waar mogelijk risico’s aan verbonden zijn.
Samen sta je sterk. Bespreek daarom de risico’s actief met uitvoerend personeel en vanzelfsprekend wordt de veiligheid verhoogt, evenals de productiviteit van de medewerkers.