‘En Disney’? Inderdaad! Walt Disney is een begrip in de wereld van de entertainment. Het was een creatieve geest met een brede, strategische en vooral vernieuwende kijk op het zakenleven. Een kijk die nog zó inspirerend is, dat zijn denkwijze een naam heeft gekregen: de ‘Walt Disney methode’.
De methode is verder ontwikkeld en gemodelleerd door softwareontwikkelaar, schrijver, trainer en coach op het gebied van Neuro Linguïstisch Programmeren Robert Dilts en wordt in deze vorm heden ten dage nog vaak toegepast in het bedrijfsleven. Zo ook bij ons.

Drie perspectieven

Belangrijke elementen uit de strategie van Disney was zijn vermogen plannen te bekijken vanuit verschillende perspectieven, en het beste te halen uit de samenwerking tussen die standpunten. Hij begon met het creëren van een droom of visie van een film als geheel en de afzonderlijke personages. Vervolgens keek hij in hoeverre zijn voornemens realiseerbaar waren: hoe zat het met tijd, beschikbare middelen en bronnen en wat was er nodig om er voor te zorgen dat een film met succes geproduceerd kon worden zodat de droom werkelijkheid werd? Daarna verplaatste hij zich in de schoenen van de kritische bioscoopbezoeker: is dit interessant genoeg, onderhoudend genoeg, moet er in de film geknipt worden, hoe gehecht ik ook ben aan het materiaal? Kortom, hij ‘werd’ drie verschillende mensen: de Dromer, de Realist en de Criticus.

Dromer, Realist, Criticus

De Dromer bedenkt en formuleert ongekende, creatieve en nieuwe ideeën en doelen. De Realist stelt zich voor hoe de ideeën in de praktijk gerealiseerd kunnen worden om ze echt en doorleefd te ervaren. De Criticus toetst ideeën, filter en verfijnt ze. Creativiteit ontstaat door de juiste combinatie van deze drie posities. Belangrijk is te realiseren dat het gaat om opbouwende kritiek, en dat de Criticus niet de Dromer of de Realist bekritiseert, maar het Plan.

In de praktijk

Op deze manier kijken we als M.E.P. Security ook naar onze plannen. Concreet betekent dit voor ons drie stappen als we onze plannen en ideeën bespreken en uitwerken.
Stap 1: wat willen we doen, wat is ons doel (de Dromer).
Stap 2: hoe gaan we dat doen (de Realist).
Stap 3: wat kan er mis gaan (de Criticus).
Vaak moeten de stappen een paar keer doorlopen worden tot alle drie de partijen tevreden zijn. Maar is er eenmaal consensus, dan staat er ook een plan als een huis!